این هم اعتیاد !

چگونه معتاد شدیم !!

جون تو راست میگم ...مردم ۱۱ کشور دنیا خودشون با زبون خودشون و بدون هیچ گونه شکنجه ای اعتراف کردن که به " تلفن همراه " معتاد هستن و بدون این تلفن نمی تونن زندگی کنن !!

یه روزائی بود که راست راست تو خیابون و بیابون راه می رفتیم و کمترین اعتیادی به هیچ چیز نداشتیم. اما امروزه بیچاره ایم . هر جا دعوتمون کنن ، اول می پرسیم : اون جا تلفن ها خط داره ؟!
از صبح تا غروب ، پونصد هزار بار به تلفنمون نگاه می کنیم که نکنه میس کال داشته باشیم و کسی پیامک زده و ما متوجه نشدیم !!

خلاصه این که بد جوری در دام اعتیاد این یه لقمه جنس افتادیم و راه پس و پیش هم نداریم !
شنیدم که در بعضی از کشور ها ...کلینیک ترک اعتیاد به موبایل هم راه اندازی شده که بعید نیست ویزائی بگیریم و سری به اون جاها بزنیم !!

خدایا تمام بیماران و از جمله ما بیماران خاص موبایلی را شفای عاجل عنایت بفرما ....!

/ 0 نظر / 17 بازدید