شگفتی آفرین ...

در اصفهان :

در سال ۸۸ به این پیرمرد ۸۸ ساله نگاه کن !

بعضی ها در بهار زندگی احساس پیری می کنند ... در حالی که این پیرمرد ۸۸ ساله اصفهانی را می بینیم که از سن ۶ سالگی تا هم اکنون سر گرم کوهنوردی است و به لطف خدا ، شگفتی آفرینی میکند. اما دیده می شوند جوانانی که در آغاز راه زندگی ...به جز ناامیدی و دلزدگی ، هنری ندارند!

به آن ها کاری ندارم ..با این شیرمرد اصفهانی کار دارم که می تواند الگوی کسانی باشد که کارشان نق زدن است و با کمتریم هنر ... بیشترین توقع را از رندگی دارند !
معرفی می کنم : آقای جواد ترابی ...شیرمرد ۸۸ ساله اصفهانی ....کوهنورد !

/ 0 نظر / 17 بازدید