صادقانه !

عاشقم  و ...!!

 

من به هیچ حزب و گروه و دسته
نیستم بسته ، ویا ،  وابسته
بسته ام با دل خود پیمانی
که نگردم ز صداقت خسته !

هیچ راهی نروم جز ره حق
غیر از این ، باد ، سرم بشکسته
عاشق مردم خوشدل بشوم
حرف خود را بزنم سربسته

نشوم محو و مرید شخصی
یا که بر او بشوم دلبسته
دل خود را ندهم بر همه کس
هر که از هر رده و هر رسته

رشوه و عشوه و حتی چشمک
نکند جان مرا وابسته
من همینم که شما می بینید
عاشقی صادقم و وارسته !

/ 0 نظر / 8 بازدید